Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Materiały dla studentów

Na stronie znajdziesz obszerny zbiór materiałów przydatnych przede wszystkim jako pomoce dla studentów Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii.

Każdy student znajdzie tu skrupulatnie przygotowane opracowania, projekty, prezentacje Power Point, wykłady, ściągi oraz wszelkie inne pomoce naukowe z nastepujących przedmiotów: Marketing, Bankowość, Badania marketingowe, Finanse przedsiebiorstw, Inwestycje, Mikroekonomia, Nauka o przedsiebiorstwie, Ochrona środowiska, Psychologia, Statystyka matematyczna, Rachunkowośa oraz wiele przedmiotów z zakresu zarządzania.

Pomoce dla studentów, które są zamieszczone na stronie pomogą Wam w przygotowaniu prac zaliczeniowych, zdaniu egzaminów oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu Zarządzania i Marketingu.Najnowsze pliki::
- Aktywne i pasywne operacje banków - prezentacje
- Analiza badań marketingowych - projekt
- Analiza zależności produkcja - koszty - zysk
- Audit - opracowanie
- Badania marketingowe – projekt dotyczący aktywności fizycznej wśród studentów
- Badania marketingowe - analiza spożycia piwa
- Badania marketingowe - wykłady
- Badania operacyjne - wykłady
- Bank - projekt w prezentacji Power Point
- Bank Centralny - wykłady