Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Bankowość


- Aktywne i pasywne operacje banków - prezentacje
- Bank - projekt w prezentacji Power Point
- Bank Centralny - wykłady
- Bank i bankowośc centralna - prezentacja
- Działalność inwestycyjna banków - prezentacja
- Pieniądz, kreacja pieniądza i rynki finansowe
- Rynek walutowy - opracowanie