Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Finanse przedsiebiorstw


- Finanse przedsiębiorstw - podstawowe zagadnienia
- Funkcje finansów - opracowanie
- Inwestycje kapitałowe - opracowanie
- Kapitał obrotowy - prezentacja
- Kapitał własny i obcy - wykłady
- Rodzaje rozliczeń pieniężnych
- Źródła i formy finansowania przedsiębiorstw - wykłady