Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Makroekonomia


- Dług publiczny - prezentacja w power point
- Ekonomia klasyczna i rewolucja Keynesowska - wykłady
- Gospodarka otwarta i globalizacja - prezentacja
- Klasyczny model funkcjonowania rynku i model równowagi - prezentacje
- Konsumpcja i inwestycje - prezentacja w power point
- Monetaryzm - prezentacja w power point