Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Marketing miedzynarodowy


- Cena w marketingu międzynarodowym - projekt w power point
- Internacjonalizacja przedsiębiorstw i zjawisko globalizacji -projekt
- Internet, a marketing międzynarodowy - projket w power point
- Kulturowe uwarunkowanie reklamy - projekt w power point
- Marketing międzynarodowy - wykłady
- Międzynarodowy transfer technologii - prezentacja w power point
- Outsourcing na świecie - prezentacja w power point
- Ryzyko kursowe w handlu zagranicznym - prezentacja w power point
- Znaczenie słów i symboli w reklamie - prezentacja