Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Nauka o przedsiebiorstwie


- Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem - opracowanie
- Formy współdziałania przedsiębiorstw - projekt w power point
- Formy współpracy przedsiębiorstw - projekt w power point
- Podstawy nauki o przedsiębiortwie - wykłady
- Przedsiębiorstwo jego cechy, funkcje, klasyfikacja - prezentacja
- Walka konkurencyjna - opracowanie w power point
- Wiedza, kultura oraz reputacja przedsiębiorstwa - projekt w power point