Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Rachunkowość finansowa


- Budowa konta księgowego i jego funkcjonowanie - opracowanie
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - prezentacja w power point
- Podatek od towarów i usług Vat - opracowanie
- Podstawy rachunkowości - wykłady
- Rachunkowość bankowa - opracowanie
- Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia - opracowanie