Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Rachunkowość zarządcza


- Analiza zależności produkcja - koszty - zysk
- Fazy rozwoju rachunkowości zarzadczej - opracowanie
- Istota rachunkowości zarządczej - opracowanie
- Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji w toku - opracowanie
- Rachunek kosztów zmiennych - opracowanie
- Rachunkowość zarządcza - kalkulacja podziałowa prosta
- Rachunkowość zarządcza - rachunek abc
- Ustalanie cen w przedsiębiorstwie - opracowanie
- Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkookresowych