Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Zarządzanie i Organizacja


- Koncepcje zarządzania - wykłady
- Model motywacji Richardsa - Greenlawa
- Motywacja - opracowanie
- Organizacja i zarządzanie - definicje
- Podstawy z organizacji i zarządzania - wykłady
- Struktury elastyczne - prezentacja
- Struktury organizacyjne - klasyczne
- Struktury organizacyjne - prezentacja
- Zachowania organizacyjne - projekt w power point