Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Zarządzanie jakością


- Audit - opracowanie
- Certyfikacja wyrobów - opracowanie
- Koszty jakości i normalizacja - opracowanie
- Nagrody i wyróżnienia jakości - wykłady
- Normy ISO serii 9001 - wykłady
- Servqual – badanie oceny jakości usługi przez klienta na przykładzie kwiaciarni
- Total Quality Management - opracowanie
- Zarządzania jakością - wykłady