Strona główna
Pomoce dla studentów

Kategorie
Badania focusowe
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Bankowość
Finanse przedsiebiorstw
Inwestycje
Makroekonomia
Marketing
Marketing instytucji finansowych
Marketing miedzynarodowy
Marketing w handlu i usługach
Marketing wewnetrzny
Mikroekonomia
Nauka o przedsiebiorstwie
Ochrona środowiska
Psychologia w zarządzaniu
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Statystyka matematyczna
Zachowania konsumenckie
Zarządzanie i Organizacja
Zarządzanie i planowanie marketingowe
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie procesami
Zarządzanie strategiczne


Pomoc
Kontakt

Pomoce dla studentów


- Aktywne i pasywne operacje banków - prezentacje
- Analiza badań marketingowych - projekt
- Analiza zależności produkcja - koszty - zysk
- Audit - opracowanie
- Badania marketingowe – projekt dotyczący aktywności fizycznej wśród studentów
- Badania marketingowe - analiza spożycia piwa
- Badania marketingowe - wykłady
- Badania operacyjne - wykłady
- Bank - projekt w prezentacji Power Point
- Bank Centralny - wykłady
- Bank i bankowośc centralna - prezentacja
- Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem - opracowanie
- Budowa konta księgowego i jego funkcjonowanie - opracowanie
- Cechy wiedzy, łańcuch wartości i nowe paradygmaty przyszłości - wykłady
- Cena w marketingu międzynarodowym - projekt w power point
- Certyfikacja wyrobów - opracowanie
- Dyskryminacja płci w pracy - projekt w power point
- Dyskryminacja płci w zatrudnieniu - projekt
- Dyskryminacja ze względu na wiek - projekt w power point
- Działalność inwestycyjna banków - prezentacja
- działania promocyjna miasta na przykładzie miast Luboń i Malbork
- Dług publiczny - prezentacja w power point
- Ekonomia klasyczna i rewolucja Keynesowska - wykłady
- Ekoznaki - opracowanie
- Ekoznaki zagraniczne – prezentacja w power point
- Ekoznakowanie - opracowanie
- Estymatory i ich własności - opracowanie
- Fazy rozwoju rachunkowości zarzadczej - opracowanie
- Finanse przedsiębiorstw - podstawowe zagadnienia
- Formy współdziałania przedsiębiorstw - projekt w power point
- Formy współpracy przedsiębiorstw - projekt w power point
- Funkcje finansów - opracowanie
- Gospodarka otwarta i globalizacja - prezentacja
- Instrumenty marketingu mix - wykłady
- Internacjonalizacja przedsiębiorstw i zjawisko globalizacji -projekt
- Internet, a marketing międzynarodowy - projket w power point
- Inwestycje kapitałowe - opracowanie
- Istota marketingu - wykłady
- Istota rachunkowości zarządczej - opracowanie
- Kapitał obrotowy - prezentacja
- Kapitał własny i obcy - wykłady
- Klasyczny model funkcjonowania rynku i model równowagi - prezentacje
- Koncepcje zarządzania - wykłady
- Konsumpcja i inwestycje - prezentacja w power point
- Koszty jakości i normalizacja - opracowanie
- Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie Grupy Żywiec
- Kulturowe uwarunkowanie reklamy - projekt w power point
- Kłamstwo w reklamie - prezentacja w power point i projekt
- Macierz BCG - opracowanie
- Mapa procesów - opracowanie
- Marka miasta na podstawie Kalisz - Słupsk
- Marketing doświadczeń - projekt na podstawie kampanii "przystanek Ikea"
- Marketing ery cyfrowej - projekt na przykładzie napoju
- Marketing globalny na przykładzie Mcdonald
- Marketing instytucji finansowych na przykładzie banku
- Marketing jako system - prezentacja
- Marketing międzynarodowy - wykłady
- Marketing usług finansowych - wykłady
- Marketing w handlu i usługach - wykłady
- Marketing w turystyce - projekt na przykładzie hotelu
- Marketing w turystyce - wykłady w power point
- Media reklamowe na przykładzie kierunków studiów
- Metodologia badań focusowych
- Międzynarodowy transfer technologii - prezentacja w power point
- Mikroekonomia - wykłady
- Mobbing - projekt w power point
- Model motywacji Richardsa - Greenlawa
- Monetaryzm - prezentacja w power point
- Motywacja - opracowanie
- Nagrody i wyróżnienia jakości - wykłady
- Negocjacje - wykłady
- Normy ISO serii 9001 - wykłady
- Ochrona środowiska - wykłady
- Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji w toku - opracowanie
- Organizacja i zarządzanie - definicje
- Organizacje zdecentralizowane - prezentacja
- Otoczenie marketingowe - prezentacja
- Outsourcing na świecie - prezentacja w power point
- Pieniądz, kreacja pieniądza i rynki finansowe
- Podatek dochodowy od osób fizycznych - prezentacja w power point
- Podatek od towarów i usług Vat - opracowanie
- Podstawy inwestowania - prezentacja i wykłady
- Podstawy inwestycji - wykłady
- Podstawy marketingu - wykłady w power point
- Podstawy mikroekonomii - wykłady
- Podstawy nauki o przedsiębiortwie - wykłady
- Podstawy psychologii - wykłady
- Podstawy rachunkowości - wykłady
- Podstawy z organizacji i zarządzania - wykłady
- Polityka cen, dystrybucji, produktu i promocji - wykłady
- Polityka marki miasta na przykładzie Kalisza - projekt
- Polityka produktu - wykłady w power point
- Postępowanie konsumenta na rynku - prezentacja
- Procesy w zarządzaniu - opracowanie
- Produkt turystyczny - wykłądy w power point
- Projekt dzialań marketingowych na przykładzie sklepu rybnego
- Projekt działań marketingowych na przykładzie sklepu mięsnego
- Projekt działan marketingowych na przykładzie sklepu monopolowego
- Przedsiębiorstwo jego cechy, funkcje, klasyfikacja - prezentacja
- Public relations banku - wykłady w power point
- Rachunek kosztów zmiennych - opracowanie
- Rachunkowość bankowa - opracowanie
- Rachunkowość zarządcza - kalkulacja podziałowa prosta
- Rachunkowość zarządcza - rachunek abc
- Raport z badania focusowego - badanie jakościowe profilu harcerza
- Rodzaje rozliczeń pieniężnych
- Rozmowa rekrutacyjna - projekt
- Rynek walutowy - opracowanie
- Ryzyko kursowe w handlu zagranicznym - prezentacja w power point
- Sabotaż usługowy - projekt w power point
- Servqual – badanie oceny jakości usługi przez klienta na przykładzie kwiaciarni
- Statystyka matematyczna - wykłady
- Strategie konkurencji - wykłady
- Strategie rozwoju na przykładzie województwa pomorskiego
- Struktury elastyczne - prezentacja
- Struktury organizacyjne - klasyczne
- Struktury organizacyjne - prezentacja
- Sytuacja ekologiczna w polsce - opracowanie
- Total Quality Management - opracowanie
- Ustalanie cen w przedsiębiorstwie - opracowanie
- Walka konkurencyjna - opracowanie w power point
- Wiedza, kultura oraz reputacja przedsiębiorstwa - projekt w power point
- Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkookresowych
- Zachowania konsumenta na rynku na przykładzie HP
- Zachowania konsumenta na rynku na przykładzie pantene pro-v
- Zachowania organizacyjne - projekt w power point
- Zarządzania jakością - wykłady
- Zarządzanie i planowanie marketingowe - wykłady
- Zarządzanie i planowanie marketingowe na przykładzie Grupy Żywiec
- zarządzanie inwestycjami - wykłady
- Zarządzanie kadrami - wykłady
- Zarządzanie strategiczne I - wykłady
- Zarządzanie strategiczne II - wykłady
- Zarządzanie zasobami ludzkimi - opracowanie
- Znaczenie słów i symboli w reklamie - prezentacja
- Znaki ekologiczne produktów - projekt w power point
- Zrównoważona karta wyników BSC na przykładzie Banku BPH
- Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia - opracowanie
- Źródła i formy finansowania przedsiębiorstw - wykłady


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/index.php:678) in /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/licznik.php on line 31

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/index.php:678) in /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/licznik.php on line 33

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/index.php:678) in /www/dodaj_www/www/marketing-zarzadzanie.pl/licznik.php on line 33